معرفی رئیس اداره طراحی و اجرا

 

نام و نام خانوادگی : محمد منهوئی

تلفن دفتر : 7252343-0831

تلفن همراه : 09188364143

سال تولد : 1352

آدرس الکترونیکی:   mohammad.manhouie@gmail.com

سطح تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی : رئیس اداره طراحی و اجرا

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی  مهندسی عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 1380

 

سوابق کاری :

·         سرپرست کارگاه پروژه آموزش و پرورش شهرستان هرسین از سال 1378 الی 1379

·         سرپرست کارگاه پروژه مدرسه و خوابگاه شبانه روزی سرپل ذهاب از سال 1379 الی1380  

·         سرپرست کارگاه پروژه خطوط اصلی فاضلاب شهرستان هرسین از سال 1381 الی 1382

·         کارشناس اجرا پروژه های پتروشیمی عسلویه از سال 1380 الی 1381

·         ناظر پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه از سال 1383 تا کنون

·         دارای پروانه پایه دو نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه