معرفی رئیس اداره طراحی و اجرا

 

نام و نام خانوادگی : مجتبی حیدری

تلفن دفتر : 7252343-0831

تلفن همراه : 09188364143

 

آدرس الکترونیکی:   

سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : رئیس اداره طراحی و اجرا

 

جهت دیدن رزومه ایشان لطفا اینجل را کلیک نمایید.