معرفی رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

نام و نام خانوادگی : حسن احمدی

تلفن دفتر : 7243181-0831

تلفن همراه : 09183558050

سال تولد : 1350

آدرس الکترونیکی : h.ahmadi1123@yahoo.com

سطح تحصیلات :  کارشناسی

پست سازمانی : رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی تاسیسات مکانیکی از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در سال 1385

 

سوابق کاری :

  • رئیس اداره نگهداری و تعمیرات حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه از سال 1387 تا کنون
  • ناظر گاز رسانی تجاری و خانگی سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه از سال 1383 تا کنون
  • ناظر پروژه های مکانیکال و الکتریکال مهندسین مشاور تینا از سال 1387 تا کنون
  • دارای پروانه پایه سه نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه