رزومه آموزشی و پژوهشی

مشخصات فردی

·         نام و نام خانوادگی:  محمدرضا قطب                               

·         تلفن دفتر :  7252242-0831   

·         آدرس الکترونیکی: mrghotb@yahoo.com & mrghotb@iauksh.ac.ir        

·         سال تولد:    1352

·         سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران

 

 سوابق تحصیلی

·         کارشناسی مهندسی عمران-عمران از دانشگاه ارومیه در سال 1374

·         کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی از دانشگاه شیراز در سال 1378

 

 سوابق  کاری

·         کارشناس دفتر فنی سازمان عمران شهرداری کرمانشاه در سال 1375

·         مسئول دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب از سال 1378 الی 1387

·         عضو و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بند آب غرب از سال 1382 الی 1386

·         داراي پروانه پايه یک طراحي و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

 

سوابق آموزشی   

·         مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه از سال 1387 الی 1388

·         همکاری با گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به صورت حق التدریس از سال 1379 و هیات علمی از سال 1382 تا کنون

·         همکاری با گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به صورت حق التدریس از سال 1383 تا کنون

·         همکاری با گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه رازی به صورت حق التدریس از سال 1384 تا کنون

 

 مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI

Finite Element Modeling of Flows in Transitions , Iranian Journal of Science & Technology , vol.25 , No.134 , 2001.