جهت دریافت هریک از فایل های زیر بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید. (فایل PDF)

   اسناد مناقصه دانشگاه آزاد

   پيمان اجراي كارهاي ساختماني با نرخ متر مربع زير بنا دانشگاه آزاد

   شرايط عمومي پيمان دانشگاه آزاد

   قرارداد طراحي و تهيه نقشه ها در دانشگاه آزاد